icono blogspot icono de facebook icono de twitter icono de youtube
banner para coñecer a Memoria de Actividades banner para coñecer o Programa

Avance de Novas

CLINICA TORRES - VIGO (COLABORADOR)
5/10/2021
topo mas ler máis


BERCE RECIBE SUBVENCIÓN DE FONDOS FEDER DO FONDO SOCIAL EUROPEO
10/11/2020
topo mas ler máis


PROXECTOS

Proxectos en marcha

A Asociación de Iniciativa Social Berce ten na actualidade en marcha catro proxectos destinados á atención a menores.
  • Casa Fogar Berce I (Vigo)
  • Casa Fogar Berce II (Vigo)
  • Casa Fogar Berce "O Perello" (Vigo)
  • Casa Fogar Berce "Os Cativos" (Ourense)
Se trata de casas de acollida nas que se ofrece aos Menores unha atención especializada e multidisciplinar en base a un Proxecto Educativo Individualizado de cada un dos nenos. Co obxectivo de intentar ofrecer a estos menores alternativas de futuro axeitadas, os educadores traballan todos os ámbitos do desenvolvemento do Menor (desenvolvemento da personalidade, situación a nivel familiar, dimensión escolar, etc.) integrando as diferentes áreas nun proxecto persoal cohesionado.

Casas de familia

A decisión de optar polas casas de familia se fundamenta nas características propias deste recurso no que a convivencia é "semellante" á establecida no enderezo dunha familia natural, tanto polo espazo físico, como a nivel social... Todo elo influe, positivamente, para que a vida dos Menores que residen nestas vivendas seza o máis normalizada posible.

O nenos, de idades comprendidas entre os 0 e os 18 anos, se atopann residindo nos nosos centros debido a diferentes problemáticas existentes no seo familiar que supuseron a determinación dunha situación de risco ou desamparo, sendo derivados a os nosos recursos polo Servizo de Atención ao Menor da Xunta de Galicia. Nestas casas de acollida se proporciona atención especializada aos nenos os 365 días do ano, as 24 horas.


ASOCIACIÓN DE INICIATIVA SOCIAL BERCE
Avda. Castelao, 65 - ático      36209 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986240517      Fax: 886133112
e-mail: info@asociacionberce.org