icono blogspot icono de facebook icono de twitter icono de youtube
banner para coñecer a Memoria de Actividades banner para coñecer o Programa

AVISO LEGAL


O presente aviso legal regula o uso do servizo do portal de Internet www.asociacionberce.org, que a Asociación de Iniciativa Social Berce pon a disposición dos usuarios de Internet. Esta entidade ten o seu enderezo na avenida de Castelao nº 5, ático (36209) de Vigo - Pontevedra e está prevista do CIF G36788081.

O usuario se compromete a empregar o portal e os servizos de conformidade coa Lei, o presente aviso legal, as boas costumbres xeralmente aceptadas e a orden pública. Este sitio web ten como finalidade facilitar información ao usuario acerca da Asociación de Iniciativa Social Berce, non estando o mesmo autorizado a modificar, copiar, distribuir, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender ou crear traballos derivados do mesmo sen previa autorización.

A instalación de ligazóns que permitan acceder a sitios web xestionados por terceiros ten por único obxeto facilitar aos usuarios o acceso a información, contidos e servizos dispoñibles en Internet. Nos é imposible asumir responsabilidade algunha pola información contida, sen embargo, comprometémonos a retirar ligazóns en caso de ter coñecemento da existencia de contidos ilícitos ou que lesionen dereitos de terceiros.

A información contida neste sitio web pode conter erros tipográficos, imprecisións e inexactitudes, que se procederán a subsanar tan pronto como se detecten, sen que isto derive nunha responsabilidade maior.

Aa Asociación de Iniciativa Social Berce é titular dos dereitos de propiedade intelectual derivados dos elementos que integran o seu sitio web ou dispón da correspondente autorización para a súa utilización. Neste portal se coidan moito os dereitos de propiedade intelectual, polo tanto todas as fotografías son propiedade desta entidade ou lle foron concedidas co consentimento expreso do propietario.

Esta entidade se reserva o dereito a modificar os termos, condicións e comunicacións, seempre dentro do marco legal vixente, en base aos cales se ofrece este sitio web. Con carácter xeneral, as relacións que se deriven da prestación dos servizos contidos no sitio web, están sometidas á lexislación e á zurisdicción española.
ASOCIACIÓN DE INICIATIVA SOCIAL BERCE
Avda. Castelao, 65 - ático      36209 Vigo - Pontevedra
Tel/Fax: 986240517
e-mail: info@asociacionberce.org